Rodzaje Tłumaczeń

Istnieją różne rodzaje tłumaczeń, każde z nich wymaga innych umiejętności i technik, a czasem też wyposażenia technicznego.

Oto niektóre z najczęściej spotykanych rodzajów tłumaczeń:

  1. Tłumaczenie pisemne – przekład tekstów pisanego z jednego języka na inny, zwykle z użyciem narzędzi tłumaczeniowych lub w oparciu o doświadczenie tłumacza.

  2. Tłumaczenie ustne – przekład mówionego słowa z jednego języka na inny, na żywo lub w nagraniach.

  3. Tłumaczenie symultaniczne – tłumaczenie mówcy na żywo na bieżąco, jednocześnie jak mówca mówi, używając sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, np. kabiny tłumaczeń.

  4. Tłumaczenie konsekutywne – tłumaczenie, w którym tłumacz oczekuje na zakończenie wypowiedzi mówcy, a następnie tłumaczy ją na docelowy język.

  5. Tłumaczenie szeptane – przekład mówionego słowa, w którym tłumacz mówi szeptem do osoby, która potrzebuje tłumaczenia.

  6. Tłumaczenie z zakresu specjalistycznego – tłumaczenie tekstów i wypowiedzi z dziedzin specjalistycznych, takich jak medycyna, prawo, finanse, nauka, technologia, itp.

Nasza specjalizacja to tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne oraz specjalistyczne.