Co to jest tłumaczenie symultaniczne?

Tłumaczenie symultaniczne jest rodzajem przekładu ustnego, w którym tłumacz przekłada wypowiedzi mówcy na bieżąco, jednocześnie z jego wypowiedzią. Tłumacz pracuje w specjalnie wyposażonej kabinie, w której słucha mówcy i natychmiast przekłada jego słowa na docelowy język.

Tłumaczenie symultaniczne wymaga dużej skupienia, szybkości reakcji i umiejętności pracy w zespole. Tłumacze symultaniczni muszą posiadać wiedzę na temat dziedziny, w której odbywa się przekład, a także umiejętność korzystania z technicznych urządzeń, takich jak mikrofony, słuchawki, konsola tłumaczeniowa i systemy nagłaśniające.

Tłumaczenie symultaniczne jest szeroko stosowane podczas międzynarodowych konferencji, szkoleń, sympozjów i innych wydarzeń, gdzie uczestnicy posługują się różnymi językami. Tłumacze symultaniczni muszą działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zachowując poufność i neutralność w przekładzie treści.

Tłumaczenie symultaniczne jest jednym z najtrudniejszych rodzajów tłumaczeń.